Dinsdag 21 September 2021, 09:30 - 13:00

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Inloggen kan vanaf 09.00 uur. Het programma start om 09:30 uur en eindigt om 13:00 uur. Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten (AbSg).

Samen werken aan persoonsgerichte zorg

Bekijk hier het programma.

Wanneer iemand langere tijd gezondheidsproblemen heeft, krijgen verschillende zorgverleners een rol. Als het goed gaat, wordt een samenhangend pakket van hulp of advies geboden dat aansluit op de individuele wensen en persoonlijke behoeften van de patiënt. Dit vraagt om onderlinge samenwerking en om kennis over elkaars rol en werkwijze. Maar ook om een manier van werken waarin deze persoonlijke wensen en verwachtingen zoveel mogelijk centraal staan. Op verschillende punten valt nog het nodige te verbeteren. Daar moeten we samen aan werken! 

De sprekers komen uit disciplines waarmee een werkende bij langer durende gezondheidsproblemen in veel gevallen in aanraking komt: de huisarts, bedrijfsarts, klinisch arbeidsgeneeskundige en verzekeringsarts. Met dit programma bieden we verschillende perspectieven op dit thema.

We horen graag hoe u het symposium heeft ervaren. Klik hier voor het evaluatieformulier.

U kunt op 21 september 2021 vanaf 09.00 uur inloggen op deze pagina. Gebruik Google Chrome op een PC of laptop, voorzien van een goede internetverbinding (buiten een eventuele werkomgeving om.) Om 09.30 uur start het Symposium en het eindigt om 13.00 uur.