Webinar: Reiniging en desinfectie van een patiëntenkamer na ontslag in een ziekenhuis’

Goed reinigen en desinfecteren is belangrijk in het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. Hoe implementeer je dit, wat is van belang daarbij? Denk daarbij aan scholing, protocolleringen en verantwoordelijkheden. En welke rol speelt duurzaamheid hierin? Accreditatie is aangevraagd voor V&VN en VHIG.

Webinar: Reiniging en desinfectie van een patiëntenkamer na ontslag in een ziekenhuis’

Goed reinigen en desinfecteren is belangrijk in het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. Hoe implementeer je dit, wat is van belang daarbij? Denk daarbij aan scholing, protocolleringen en verantwoordelijkheden. En welke rol speelt duurzaamheid hierin?

Sprekers:

• Edmée Bowles, arts microbioloog
• Suzan Cremers, deskundige infectiepreventie
• Danny Heiming, manager facilitair 

Soort: Online

Doelgroep: Verpleegkundigen ziekenhuis, deskundigen infectiepreventie, managers/teamleiders facilitair.