Webinar “Infectiepreventie in de thuiszorg in relatie tot antibioticaresistentie en corona”

Infectiepreventie in de thuiszorg in relatie tot antibioticaresistentie en corona”.

Webinar “Infectiepreventie in de thuiszorg in relatie tot antibioticaresistentie en corona”

Het zorgnetwerk GAIN wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het webinar ‘Infectiepreventie in de thuiszorg in relatie tot antibioticaresistentie en corona’

Tijdschema

15:30 Online sessie open, u kunt inloggen vanaf 15:30 uur.

16:00: Start webinar, de duur van het webinar is 50 minuten.

Doelgroep: verpleegkundigen, verzorgenden en kwaliteitsmedewerkers, werkzaam in de thuiszorg.

Programma Uit onderzoek van de GGD Gelderland-midden en GGD Gelderland-zuid (2018) is gebleken dat binnen thuiszorgorganisaties er behoefte is aan meer kennis omtrent ABR en protocollen specifiek voor de thuiszorg op het gebied van ABR. In de thuiszorg is een steeds groter wordende groep zzp-ers werkzaam. Een groep medewerkers die lastig te bereiken zijn voor (scholings-) activiteiten vanuit het zorgnetwerk.

Aanvullende informatie: voor de beste kijkervaring gebruik Chrome Chrome op een PC of laptop met een goede internet verbinding. Let op, gebruik geen Ad/Pop-up blocker. Dit kan de player blokkeren.