Webinar: 'BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?'

Tijdens dit webinar bespreken we hoe de huidige transmurale werkafspraken zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering liggen en gaan we gaan in gesprek met het publiek. Ook gaan we in op dragerschapsstatus van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Webinar: 'BRMO-overdracht, hoe doe jij dat?'

Tijdens dit webinar bespreken we hoe de huidige transmurale werkafspraken zijn opgesteld, waar knelpunten en verbetering liggen en gaan we gaan in gesprek met het publiek. Ook gaan we in op dragerschapsstatus van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Sprekers:

 Tamara Platteel Drs. MD , huisarts-waarnemer en lid regionaal coördinatie team Gelders Antibioticaresistentie en Infectie-preventienetwerk (GAIN) ,

 Marleen Oostra Regieverpleegkundige, kwaliteitsaanjager kwaliteit en Innovatie, lid van Medisch Technisch Handelenteam/ specialisme chronische beademing,

 Een transferverpleegkundige.

Doelgroep: Transferverpleegkundigen (zowel ziekenhuizen als VVT), huisartsen, en arts-microbiologen