Webinar BRMO/MRSA risico-inventarisatie bij zorg thuis!?

Hoe vervelend is het om erachter te komen dat een cliënt MRSA positief is, maar je hoort dit pas nadat je al zorg hebt verleend! Er is dan een kans dat je zelf MRSA positief bent, of ondertussen een andere cliënt hebt besmet. Transmurale werkafspraken Om zo’n situatie te voorkomen is het zinvol om BRMO/MRSA risico-inventarisatie te doen bij nieuwe cliënten. Daarnaast is een goede overdracht vanuit het ziekenhuis/verpleeghuis of van de huisarts belangrijk. Binnen het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) willen we goede afspraken hierover maken met alle zorgverleners die hier mee te maken hebben. We beginnen bij het ondersteunen van thuiszorgorganisaties met het opzetten van een BRMO/MRSA risicoinventarisatie.

Webinar BRMO/MRSA risico-inventarisatie bij zorg thuis!?

Hoe vervelend is het om erachter te komen dat een cliënt MRSA positief is, maar je hoort dit pas nadat je al zorg hebt verleend! Er is dan een kans dat je zelf MRSA positief bent, of ondertussen een andere cliënt hebt besmet.

Transmurale werkafspraken

Om zo’n situatie te voorkomen is het zinvol om een BRMO/MRSA risico-inventarisatie te doen bij nieuwe cliënten. Daarnaast is een goede overdracht vanuit het ziekenhuis/verpleeghuis of van de huisarts belangrijk. Binnen het Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN) willen we goede afspraken hierover maken met alle zorgverleners die hier mee te maken hebben. We beginnen bij het ondersteunen van thuiszorgorganisaties met het opzetten van een BRMO/MRSA risicoinventarisatie.

Webinar

Dit is een interactief webinar, we willen met verschillende zorgverleners in gesprek om samen met jullie tot een oplossing te komen. Ben jij een wijkverpleegkundige, transfer-verpleegkundige, cliëntadviseur of deskundige infectiepreventie? Sluit aan, en deel jouw frustraties, struikelblokken en je ideeën. Samen gaan we op zoek naar oplossingen, en komen we tot nieuwe afspraken. We hopen dat alle deelnemers actief deelnemen aan de discussie via de livechat.

Doelgroep

Wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen, cliëntadviseurs, deskundigen infectiepreventie