Wat te doen bij een cliënt met een sterk vervuild huishouden

Wat doe je als je in de thuiszorg bij een cliënt hulp moet verlenen die zijn of haar omgeving ernstig vervuild. Hoe bescherm je jezelf en de cliënt op het vlak van hygiëne en infectiepreventie.

Wat te doen bij een cliënt met een sterk vervuild huishouden

Ondersteuning bieden in een sterk vervuilde omgeving.

Wat doe je als je in de thuiszorg bij een cliënt hulp moet verlenen zijn of haar omgeving ernstig vervuild is. Hoe bescherm je jezelf en de cliënt op het vlak van hygiëne en infectiepreventie.

Iedereen in de thuiszorg heeft het wel eens meegemaakt, een cliënt in een huishouden verzorgen wat ernstig vervuild is en waar misschien wel muizen, ratten of kakkerlakken rondlopen. Zorg verlenen aan cliënten met vervuilde huishoudens wordt ingewikkeld gevonden door medewerkers in de thuiszorg. Je kunt bijvoorbeeld denken dat het risico bestaat dat de cliënt een infectie oploopt of dat de werkomgeving voor jezelf niet veilig is. Achter een vervuilde huishouden gaat veelal een complexe, meervoudige problematiek schuil.

Hoe ga je om met hygiëne en infectiepreventie bij een sterk vervuild huishouden?

En hoe kun je jezelf als medewerker beschermen tegen eventuele schadelijke bacteriën en virussen maar ook ongedierte zoals muizen of kakkerlakken.

Dit webinar is voor iedereen die wil weten welke maatregelen er genomen kunnen worden op het gebied van hygiëne en infectiepreventie bij een cliënt met een sterk vervuild huis. Dit webinar is interessant voor medewerkers hulp bij het huishouden, verzorgende, wijkverpleegkundigen, leden van de infectiepreventiecommissie, kwaliteitsadviseurs of andere belangstellenden.

Sprekers:

 Marja Terwee - Deskundige infectiepreventie

 Daphne Bussink - Arts GGD i.o.

 Elise Esselink - Wijkverpleegkundige